20 трика за по-здраво и слабо тяло, номер 9

Хайде да видим сега кой помни какво е mise-en-place и как да го приложим в собствените си кухни?

Ще ми е интересно и да споделиш във фейсбук дали поредицата ти допада, полезна ли е, научи ли нещо ново от нея и прилагаш ли вече наученото?

Подсещам и да споделяш видеата с #НадяПетрова, за да помогнем практическата информация да стигне до повече хора!

Собственикът на сайта nadiapetrova.bg не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.

Собственикът на уебсайта nadiapetrova.bg не носи отговорност в случай на нарушаване на авторски права на трети лица в резултат на публикуване на съдържание на потребители или в случаи на търговско използване на снимки от потребители. В случай, че собственикът бъде уведомен за нарушение на авторски права, същият полага всички усилия, за да помогне за ограничаване на нарушението. Собственикът не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на настоящия сайт.

Още публикации: