20 трика за по-здраво и слабо тяло, номер 13

И, днес е ред на номер 13, който обаче хич не е фатален.

Напротив, моето 13 си е едно добре забравено старо правило, което би трябвало вече да знаеш.

Но, повторението е майка на знанието, казват някои хора. Затова ето и поредното видео:

Подсещам и да споделяш видеата с #НадяПетрова.
Помни, че всичко, което за теб е ясно, за други хора може да се окаже животопроменящо като знание!

Собственикът на сайта nadiapetrova.bg не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.

Собственикът на уебсайта nadiapetrova.bg не носи отговорност в случай на нарушаване на авторски права на трети лица в резултат на публикуване на съдържание на потребители или в случаи на търговско използване на снимки от потребители. В случай, че собственикът бъде уведомен за нарушение на авторски права, същият полага всички усилия, за да помогне за ограничаване на нарушението. Собственикът не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на настоящия сайт.

Още публикации: