Skip links

Healthy living

private consultations online

I’m happy to announce that after months of developing, we launched a private coaching system online, which will help me consult you no matter in which part of the world you are. The aim of…

зелена карта & лекция

Храненето, физическата активност и методите за разтоварване от ежедневният стрес са еднакво важни, за да сме здрави и балансирани. За съжаление обаче, повечето хора пропускат някой от елементите, защото нямат достатъчно знания по темата. И…